Home


SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT

43900 SEPANG, SELANGOR


Sejarah

Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut telah ditubuhkan pada 01.05.1963. Pada waktu itu, sekolah ini terdiri daripada kelas Tahun 1 hingga Tahun 4 sahaja dan menumpang di bangunan Balai Raya sehingga pada tahun 31.12.1966.

Pada 01.01.1967, sekolah ini telah berpindah ke bangunan 1 blok yang mengandungi 4 buah kelas dan 1 buah ruang pejabat sehingga tahun 1992. Pada 1993, sekolah ini mendapat bilik tambahan di bawah projek gotong-royong.

Namun disebabkan pertambahan murid yang begitu mendadak akibat kemajuan persekitaran, maka pada tahun 2000, sekolah ini mendapat bangunan baru yang mengandungi 12 buah kelas. Pada 2003 semua murid telah ditempatkan di bangunan baru dan pada tahun yang sama juga PraSekolah telah beroperasi. Pada 01.04.2002, sekolah ini telah dinaik taraf daripada sekolah Gred B ke sekolah Gred A.