Home


SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT43900 SEPANG, SELANGOR


Sejarah
Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut telah ditubuhkan pada 01.05.1963. Pada waktu itu, sekolah ini terdiri daripada kelas Tahun 1 hingga Tahun 4 sahaja dan menumpang di bangunan Balai Raya sehingga pada tahun 31.12.1966. Pada 01.01.1967, sekolah ini telah berpindah kebangunan 1 blok yang mengandungi 4 buah kelas dan 1 buah ruang pejabat sehingga tahun 1992. Pada 1993, sekolah ini mendapat bilik tambahan di bawah projek gotong-royong. Namun disebabkab pertambahan murid yang begitu mendadak akibat kemajuan persekitaran, maka pada tahun 2000, sekolah ini mendapat bangunan baru yang mengandugi 12 buah kelas. Pada 2003 semua murid telah ditempatkan di bangunan baru dan pada tahun yang sama juga prasekolah telah beroperasi. Pada tahun 01.04.2002, sekolah ini telah dinaik taraf daripada sekolah Gred B ke sekolah Gred A.

Visi
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara SejahteraMisi
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi NegaraMoto
Berdisiplin , Berusaha dan Berjaya ke Arah Kecamerlangan

Piagam Sekolah
Kami guru-guru dan kakitangan sekolah berikrar untuk :
  1. Membimbing para pelajar untuk membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia.
  2. Memastikan tiada murid yang buta huruf.
  3. Memupuk dan mengembangkan minat murid-murid dalam bidang akademik dan kurikulum ke arah kecemerlang.
  4. Menanamkan semangat kekitaan dan keupayaan.
  5. Mewujudkan suasana kemesraan , menarik dan bertanggungjawab.
  6. Melayan , membantu dan bekerjasama dengan ibubapa dan tetamu dengan penuh kemesraan dan kesopanan.